Salgsaftale - Når man henter hund, her hos os, skal man skrive under på en kontrakt, som skal sikre at der bliver passet optimalt på hvert enkelt hund, i fremtiden. Kontrakten SKAL overholdes så længe hunden lever. Det er vigtigt at man læser kontrakten godt, og er sikker på man kan leve op til det man skriver under på.

SALGSAFTALE


Dansk Dyreværn Aalborg

Dyreinternat/Hundehotel

Råhøj 40, Tostrup

9240 Nibe

Mobile Pay: 39652

Tlf. 98 34 12 33


Overdragelsespapir vedrørende hund fra Dansk Dyreværn Aalborg


Hund

Navn:

Race:

Køn:

Alder:

Chip nr.:


Overdraget til

Navn:

Adresse:

Tlf.:


1. Salgs- og overdragelsesvilkår

Salget af overnævnet hund fra Dansk Dyreværn Aalborgs internat er betinget af de i denne kontrakt aftalte vilkår. Salget er således ikke endeligt bindende før, at både køber og Dansk Dyreværn Aalborg har opfyldt hver især sine forpligtelser efter denne kontrakt.


Dansk Dyreværn Aalborgs salgs- og overdragelsesvilkår er som følgende:


Hunden må ikke benyttes som lænke- eller kælderhund eller udelukkende løbegårdshund. Hunden må ikke sælges eller overdrages til andre uden skriftlig tilladelse fra Dansk Dyreværn Aalborg. Hunden må ikke aflives uden skriftlig tilladelse fra Dansk Dyreværn Aalborg, medmindre en autoriseret dyrlæge vurdere, at det er det mest forsvarlige.


Køber er forpligtet til at tegne en lovpligtig forsikring på hunden. Køber er endvidere forpligtet til at overholde de sundheds- og plejemæssige forpligtelser, der gælder for hunden, herunder forpligtelser som tandrensning, vaccination, klipning af negle, klipning mv. Køber er i dette tilfælde forpligtet til, at få udført [indsæt behandling].


Ved udlevering af hunden skal køber lade sig registrere hos Dansk Hunderegister som ny ejer af hunden. Registreringen foretages af Dansk Dyreværn Aalborg med de oplysninger, der fremgår af denne kontrakt og sker, når købet er endeligt gennemført.


Dansk Dyreværn Aalborg har til enhver tid ret til at tilse hunden og kontrollere, at den får en god og nødvendig behandling. Er dette ikke tilfældet, anser Dansk Dyreværn Aalborg denne kontrakt for misligholdt, hvorfor Dansk Dyreværn Aalborg har ret til at hæve købet og tage hunden tilbage. Dansk Dyreværn Aalborg er i den forbindelse ikke forpligtede til, at tilbagebetale en allerede betalt købesum. 


Dansk Dyreværn Aalborg sørger for, at hunden, før udlevering til køber, bliver efterset af en autoriseret dyrelæge samt bliver chipmærket og vaccineret mod hundesyge, leverbetændelse, parvovirusdiarré og kennelhoste. Dansk Dyreværn Aalborg sørger for, at der ved udlevering af hunden medfølger gyldig sundhedsbog.


Dansk Dyreværn Aalborg garanterer ikke for, at hunden ikke har sygdomme. Mener køber således, at have købt en hund, der på tidspunktet for indgåelsen af denne kontrakt, ikke har været rask, skal køber inden 8 kalenderdage efter udlevering af hunden kontakte Dansk Dyreværn Aalborg. Dansk Dyreværn Aalborg vil afholde de nødvendige dyrelægeudgifter i forbindelse med eventuelle sygdomme, herunder udgifter til undersøgelse af hunden samt eventuelle udgifter til operationer mv. af hunden, hvis det er dokumenteret, at hunden ikke var rask på overdragelsestidspunktet. Dette er ligeledes forudsat, at behandlingerne eller operationerne sker hos Dansk Dyreværn Aalborg dyrlæge.


Efter denne periode kan Dansk Dyreværn Aalborg ikke påtage sig yderligere udgifter i form af betaling af dyrelægeregninger. Dansk Dyreværn Aalborg afholder kun dyrelægeudgifter såfremt en autoriseret dyrelæge vurderer, at hunden allerede inden udlevering til køber, var smittet med sygdommen. Er der således tale om sygdomme, der er opstået efter udlevering af hunden til køber, afholder Dansk Dyreværn Aalborg ikke dyrelægeudgifter.


Tilbageleveres hunden til Dansk Dyreværn Aalborg inden for 8 dage efter udleveringen, refunderer Dansk Dyreværn Aalborg 50 % af den samlede købssum. Det er dog en betingelse, at det udleverede udstyr tilbageleveres sammen med hunden og tilbageleveres i samme stand som udleveret, da dette ellers fratrækkes den samlede købesum. Med i det udleverede udstyr indgår også den udleverede pose Hils Foder. Tilbageleveres hunden til Dansk Dyreværn Aalborg senere end 8 dage efter udleveringen refunderes købesummen ikke. Hunden kan dog tilbageleveres i op til 3 måneder efter udleveringen uden yderligere omkostninger for køber.


Overholdes overnævnte vilkår og betingelser ikke, har Dansk Dyreværn Aalborg til enhver tid ret til, at hæve købet og tage hunden tilbage.


2. Købesum

Købesummen for overnævnet internat hund aftales til:                    kr. 3.500 / 4.500*


Udover hunden, er der i prisen indeholdt registreringsafgift til Dansk Hunderegister, kastration af hunden*, en pose Hills foder (12 kg), et tæppe og hundelegetøj.


3. Behandling af personoplysninger og samtykke

Vi er meget opmærksomme på at behandle alle personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning. Vi har derfor fastsat en række procedurer, som skal sikre, at vi altid har et grundlag for at behandle dine personoplysninger, og at disse er tilstrækkelig beskyttet.


Som et led i behandlingen af dit køb er det nødvendigt at behandle en række personoplysninger om dig. Dette gør vi for at kunne håndtere den aftale, vi har indgået med dig, for at kunne varetage både vores og dine interesser i, at hunden har det godt samt for at kunne kontakte og besøge dig og hunden. De personoplysninger, vi behandler om dig, er derfor dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.


Ved at skrive under nedenfor samtykker du til, at Dansk Dyreværn Aalborg må videregive dine personoplysninger, herunder navn og adresse som fremgår af denne kontrakt, til Dansk Hunderegister i forbindelse med din registrering som ny ejer af den pågældende hund. Ved underskrift samtykker du endvidere til, at Dansk Dyreværn Aalborg må opbevare dine personoplysninger – i form af denne salgsaftale – så længe, at hunden lever eller indtil, at du overdrager eller sælger hunden i overensstemmelse med denne aftale. Dine personoplysninger opbevares dog altid som minimum i 5 år efter købets gennemførelse, da Dansk Dyreværn Aalborg er forpligtet hertil efter bogføringsloven. Vi opbevarer dine personoplysninger for at kunne varetage og administrere de aftaleretlige forpligtelser, der foreligger ved indgåelse af denne salgsaftale samt for at kunne varetage den opbevaringsforpligtelse Dansk Dyreværn Aalborg er pålagt efter bogføringsloven.   


Når vi behandler dine personoplysninger, giver det dig en række rettigheder overfor os. Du har blandt andet mulighed for at bede om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler, samt at anmode os om enten at rette eller slette dine oplysninger. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har, i vores generelle persondatapolitik, som du finder på vores hjemmeside.


Giver overstående anledning til spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Dyreværn Aalborg på tlf.: +45 98 34 12 33 eller mail: ddv@danskdyrevaern.dk.


Underskrift


For Dansk Dyreværn Aalborg:

                                                  ____________________________________ Dato:____________________For køber:

                                                 ____________________________________ Dato:____________________

Råhøj 40, 9240 Nibe - 98341233 - ddv@danskdyrevaern.dk